Årsaker og risikofaktorer

Selv om vi ikke vet den nøyaktige årsaken til Hidrosadenitt, tyder forskning på at avvik i hårsekkene, enten immunologisk eller strukturelt, spiller en rolle i utviklingen av sykdommen. 1,4 Annen ny forskning har fremsatt teorien om at betente sår, slike som man ser ved hidrosadenitt, har en tendens til å utvikle seg der det finnes blokkerte hårsekker og betennelse i svettekjertler (apokrine svettekjertler). Svettekjertler finner vi blant annet i armhulen og i lysken. 3,4 Blokkerte hårsekker kan få hudområdet til å hovne opp og sprekke, og kan også utvikle seg til kraftig betente byller. 5,6

Selv om vi ennå ikke har nøyaktige svar på hva hidrosadenitt skyldes, tyder ny viten på at hidrosadenitt ikke er smittsomt, at det ikke skyldes en infeksjon og at hidrosadenitt ikke skyldes dårlig hygiene (noe som er en helt vanlig misoppfatning). 5

Under ser du ulike faktorer som kan forbindes med hidrosadenitt: 2,3,4,5,8

Age

Alder

 • Hidrosadenitt ses oftest hos unge voksne i begynnelsen av 20-årene, men kan oppstå i alle aldre
 • Forekomsten avtar i aldersgruppen 50-55 år
sex

Kjønn

 • Kvinner er oftere rammet enn menn
genetics

Genetikk

 • Forskning viser at man kan være disponert for å få hidrosadenitt
 • Omtrent 1/3 av de som har diagnosen hidrosadenitt har et familiemedlem med samme diagnose
Hormones

Hormoner

 • Det er mulig det er en sammenheng mellom hidrosadenitt og kjønnshormoner siden forekomsten er høyest i fruktbar alder, men noen direkte link er ikke funnet. Mange kvinner opplever forverring i forbindelse med menstruasjon. Bedres under graviditet.

I tillegg viser forskning at det er en sammenheng mellom Hidrosadenitt og både røyking og fedme. 2,3 Men forskerne er fortsatt usikre på forholdet mellom HS og fedme.

Enkelte andre risikofaktorer som hormonsvingninger og kraftig svette kan forverre symptomene. 2,3,4,6

REFERANSER:

 1. Danby FW, Jemec GB, Marsch WCh, von Laffert M. Preliminary findings suggest hidradenitis suppurativa may be due to defective follicular support. Br J Dermatol 2013;168:1034–1039.
 2. Zouboulis CC, Tsatsou F. Disorders of the apocrine sweat glands. In: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8th ed. New York, Chicago: McGraw Hill; 2012. p947–959.
 3. Jemec GB. Clinical practice. Hidradenitis suppurativa. N Engl J Med 2012;366:158–164.
 4. Collier F, Smith R, Morton C. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ 2013;346:f2121.
 5. The British Association of Dermatologists. Hidradenitis Suppurativa. Available at: http://www.bad.org.uk/for-the-public/patient-information-leaflets/hidradenitis-suppurativa. Accessed August 2013.
 6. Mayo Clinic. Hidradenitis Suppurativa. Available at: http://www.mayoclinic.com/health/hidradenitis-suppurativa/DS00818. Accessed August 2013.
 7. Baltestad L. En forundersøkelse til Nordisk register for Hidradenitt suppurativa (HISREG);Antall pasienter, pasientdemografi, behandlingssteder, behandlingsopplegg. SKDE rapport N3/2014.
 8. Sladea et al,.Hidradenitis suppurativa: pathogenesis and management.The British Association of plastic Surgeons 2003 56,451-461.