Stadier av Hidrosadenitt

Ofte blir Hidrosadenitt feildiagnostisert som en infeksjon, og derfor kan det ta lang tid å få en riktig diagnose. 1,2 En hudlege vil vurdere tegn og symptomer ut i fra en skala hvor alvorlighetsgraden er delt inn i ulike kategorier. Skalaen som brukes heter en Hurley-skala.1

Hurley-stadium I

En enkelt, eller noen få isolerte byller som ikke henger sammen eller etterlater arr 1,2

  • Kulene begynner som regel som harde knuter på størrelse med en ert 3 Siden knutene som regel er røde, feiltolkes de ofte som akne, hår som vokser innover eller en seksuelt overførbar sykdom som for eksempel herpes.3,4  

Hurley-stadium ll

Tilbakevendende betente byller flere steder på kroppen. Byllene etterlater arr og det dannes fistler under huden 1,2

  • Arrdannelse kan forekomme ved HS og skyldes gjerne et langvarig utbrudd, eller at utbrudd kommer på samme sted flere ganger.3

Hurley-stadium lll

Mange byller som henger sammen og dekker et større hudområde 1,2,3,4

  • Betennelsen er omfattende og dekker et større hudområdet. Det ses markert fortykket arrdannelse.
  • Byllene kan være smertefulle og utvikle dype fistler under huden. Deler av det betente hudområdet kan sprekke og skille ut en illeluktende væske.3

REFERANSER:

  1. Jemec G. Hidradenitis Suppurativa. N Engl J Med. 2012; 366:158-64.
  2. Zouboulis CC, Tsatsou F (2012) Disorders of the apocrine sweat glands. In: Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, Wolff K (eds) Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8th ed, McGraw Hill, New York Chicago, pp 947-959.
  3. Mayo Health Clinic. Hidradenitis Suppurativa. Available at: http://www.mayoclinic.com/health/hidradenitissuppurativa/DS00818. Accessed August 2013.
  4. Collier F., Smith R., Morton C. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ. 2013;346:f2121.